W dniu 14 października odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego rada uznała za zasadne finansowanie leku Revlimid ze środków publicznych w ramach zaproponowanego programu lekowego leczenia chorych na szpiczaka mnogiego. Lek powinien być dostępny bezpłatnie w ramach nowej grupy limitowej.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!