Obecnie w resorcie zdrowia trwają prace nad około dwudziestoma programami terapeutycznymi (PT). Dotyczą tworzenia nowych PT lub modyfikacji już istniejących. Zdaniem dyrektora Fałka, nadal jednak odnotowuje się wzrost liczby zgód w ramach chemioterapii niestandardowej. W miejsce terapii, które stają się standardem, pojawiają się nowe leki. Resort zwrócił się do NFZ o przesyłanie na bieżąco sprawozdań z zakresu chemioterapii niestandardowej. „Dla ministerstwa będzie to stanowić wskazówkę, które terapie powinny być w pierwszej kolejności objęte ministerialną regulacją. Potrzebny jest monitoring tego zjawiska. W NFZ powstała ostatnio koncepcja utworzenia zespołu koordynującego leczenie w ramach chemioterapii niestandardowej” – mówi Artur Fałek, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowi.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!