Nowości

Zaproszenie do uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym pt.: „Innowacje    w hematoonkologii – ocena dostępności w Polsce”.

W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się 22 maja 2012 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie.

Celem nadrzędnym Seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do innowacyjnych technologii medycznych, wykorzystywanych w hematoonkologii oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium, lekarzy onkologów, hematologów oraz specjalistów w pokrewnych dziedzinach. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.

Seminarium będzie mieć charakter jednodniowy i składać się będzie z 2 części:

  • Pierwsza część - wystąpienia prelegentów.
  • Druga część - debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w hematoonkologii w Polsce, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Seminarium zgodził się zostać Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak –Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK AM; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN.

W skład Komitetu Naukowego zgodzili się również wejść:

  • Prof. zw. dr hab. med. Anna Dmoszyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie;
  • Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann – Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Rady Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej;
  • Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
  • Dr n. med. Janusz Meder – Prezes Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii; Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej; Prezes Zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków; członek Rady Naukowej Fundacji WHC;
  • Dr Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care.

Więcej informacji w załączączonym zaproszeniu.

Wczoraj odbyła się VIII Ogólnopolska konferencja BGK dla JST „Wyzwania rozwojowe samorządów – jakość usług publicznych, technologie informatyczne” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W załączeniu program konferencji.

 

Fundacja CARITA Żyć ze Szpiczakiem oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową zapraszają na 1-szą Konferencję Pacjentów WSPÓLNA DROGA poświęconą sytuacji pacjentów po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.

Konferencja odbędzie się 25-27 maja br. w Hotelu BOSS - Warszawa, ul. Żwanowiecka 20.

W załączeniu zaproszenie oraz program konferencji.

Podczas konferencji prasowej "Rak - publiczny priorytet" dowiedzieliśmy się między innymi o różnicy w wydatkach na onkologię w poszczególnych Państwach Europy: 

Wydatki na onkologię na głowę mieszkańca

Niemcy 216 euro/na głowę

Szwecja 207 euro/na głowę

Francja 205 euro/na głowę

EU średnia 148 euro/ na głowę

Słowenia 75 euro na głowę

Czechy 72 euro/na głowę

Węgry 61 euro/ na głowę

Słowacja 48 euro na głowę

Polska 41 euro /na głowę

 

Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych, 26 kwiatnia o godzinie 11:00.

Poniżej załączamy zaproszenie.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!