Publikacje

Rynek leków przeciwnowotworowych znajduje się w centrum zainteresowania wielu firm farmaceutycznych. Nie są one jednak w stanie same zaspokoić podaży, jak też wyprodukować w pojedynkę innowacyjny lek. Muszą one wchodzić w fuzję z firmami biotechnologicznymi, które opracowują nowe metody terapii. Artykuł dotyczy m.in. przejęcia firmy biotechnologicznej Onyx przez firmę Amgen w celu zdobycia praw do dystrybucji Kyprolisu, leku stosowanego w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Do refundacji w ramach nowego programu lekowego objęto m.in. lenalidomid, stosowany w terapii opornego lub nawracającego szpiczaka mnogiego.

Pytanie o to, kiedy nowelizacja ustawy refundacyjnej wejdzie w życie, straciło na sile, gdy poprzez zmianę ustawy o świadczeniach przedłużono do końca 2014 roku możliwość realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii niestandardowej na dotychczasowych zasadach. Resort zdrowia nie ma już motywacji do gonienia z terminami. To, czym teraz się głównie zajmuje, to negocjacje z firmami cen leków refundowanych.

Pomalidomid okazał się być skuteczny w leczeniu nawrotów szpiczaka mnogiego które nie odpowiadały na lenalidomid i bortezomib. Autorzy stwierdzili, że pomalidomid w połączeniu z deksametazonem w niskiej dawce może stanowić opcję leczenia u chorych z nawrotem szpiczaka mnogiego.

Podsumowanie wytycznych American Cancer Society 2012 nt. aktywności fizycznej oraz żywienia w profilaktyce nowotworów złośliwych.
W dniu 14 października odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego rada uznała za zasadne finansowanie leku Revlimid ze środków publicznych w ramach zaproponowanego programu lekowego leczenia chorych na szpiczaka mnogiego. Lek powinien być dostępny bezpłatnie w ramach nowej grupy limitowej.

Pacjenci z rzadkimi chorobami są dyskryminowani i utrudnienia im się dostęp do terapii czy chociażby informacji. W Polsce żyje 2-3 mln osób cierpiących na rzadkie choroby. Ministerstwo Zdrowia od 2 lat pracuje nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich.

Zdaniem prawników ubezpieczony pacjent może pozwać NFZ za zbyt długi okres oczekiwania na świadczenie: jeśli płaci składki, powinien je otrzymać kiedy tego potrzebuje, a nie kiedy szpital ma pieniądze. Jeśli opieka medyczna nie może być zapewniona, pacjent ma prawo żądać wyjaśnień na piśmie: łatwiej wówczas dochodzić swoich praw. Oprócz zgromadzonych dokumentów, należy mieć świadków, opinie biegłych lekarzy, a przede wszystkim pieniądze w wysokości pięciu procent żądanej kwoty zadośćuczynienia bądź odszkodowania.

Choroby rzadkie w Polsce są przyczyną 40 proc. zgonów wśród osób do 15. roku życia, a rocznie wykrywanych jest ok. 20 tys. nowych przypadków. Resort zdrowia postanowił to zmienić.

Attachments:
Access this URL (attachments/article/275/11_12_02_OncoReview_leczenie chorych na szpiczaka_Jurczyszyn.pdf)OncoReview[ ]282 kB

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich jest narzędziem, które pozwoli zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi. By ułatwić państwom Wspólnoty wprowadzenie Narodowych Planów utworzono Europejski Projekt Rozwoju Narodowych Planów dla Chorób Rzadkich, który jest realizowany w ramach pierwszego wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia publicznego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!