Publikacje

W wyniku zarządzeń NFZ o ograniczeniu finansowania terapii dla pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, zespoły mielodysplastyczne, szpiczaka mnogiego i inne rzadkie nowotwory krwi niektóre oddziały hematologiczne szpitali onkologicznych w Polsce rozważają natychmiastowe przerwanie leczenia. Ograniczenia wprowadzone w zeszłym tygodniu przez NFZ w odniesieniu do  refundacji finansowania w ramach chemioterapii niestandardowej m.in. leków takich jak azacytydyna i lenalidomid, stawiają zarządzających oddziałami hematologicznymi w  Polsce w dramatycznej sytuacji: jeśli nie chcą przekroczyć budżetu, być może będą zmuszeni do zaprzestania leczenia najciężej chorych. Według informacji, która dotarła do Wiesławy Adamiec, Prezes Fundacji Carita "Żyć ze szpiczakiem", taki scenariusz rozważają już ośrodki na Dolnym Śląsku. Liderzy ruchu Wspólna Droga 2012 zapowiedzieli, że będą interweniowali wszędzie, gdzie to tylko będzie możliwe: "Będziemy pisali listy do Prezesa NFZ, do Ministra Zdrowia, komisji parlamentarnych, posłów i senatorów oraz do Komisarza ds. Zdrowia w Komisji Europejskiej - tak długo, aż ograniczenia w dostępie do terapii zostaną odwołane." - mówi Jacek Gugulski.

Resort zdrowia, NFZ i firma farmaceutyczna kłócą się o ceny leków na białaczkę. Efekt jest taki, że u części chorych wstrzymano leczenie, a szpitale deklarują, że nie będą go rozpoczynać u nowych. Sprawa dotyczy dwóch specyfików: revlimidu i vidazy. Zamieszanie zaczęło się w lutym. Wtedy resort zdrowia złożył wniosek o wycofanie revilimidu, którym są leczeni chorzy na szpiczaka.

Firma farmaceutyczna twierdzi, że bez jej udziału NFZ ograniczył zakres finansowania leków dostępnych w ramach chemioterapii niestandardowej. Płatnik odpowiada, że podmiot mija się z prawdą. Firma Celgene rozesłała do mediów swoje stanowisko w sprawie ustanowienia przez NFZ nowych cen leków: azacytadyna (Vidaza) i lenalidomid (Revlimid). Zdaniem firmy, cena leku już została obniżona do poziomu najniższej w Europie. "Obecne wyliczenia NFZ są znacznie niższe, co jest dla nas niezrozumiałe. Ponadto nie są nam znane wyniki, mechanizm ani podstawa prawna dokonania tej kalkulacji".

We wtorek (19 marca) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprezentowało publikację "Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 r." zawierającą najnowsze dane epidemiologiczne. Wynika z niej, że w 2010 r. po raz kolejny (począwszy od 2007 r.) liczba zgłoszonych zachorowań u kobiet przekroczyła liczbę zachorowań u mężczyzn. W Polsce żyje blisko 360 tys. osób z chorobą nowotworową rozpoznaną w ciągu ostatnich pięciu lat. U mężczyzn dominuje rak: płuca (21 proc.), gruczołu krokowego (13 proc.). jelita grubego (11 proc.), pęcherza moczowego (7 proc.) oraz żołądka (5 proc.) Pozostałe 41 proc. stanowią inne nowotwory. W przypadku kobiet największy problem to rak: piersi (23 proc.), jelita grubego (10 proc.), płuca (9 proc.), trzonu macicy (7 proc.), jajnika (5 proc.) oraz szyjki macicy (4 proc.). Pozostałe nowotwory stanowią 42 proc. zachorowań. Autorzy publikacji prognozują, iż w najbliższych latach struktura zachorowań nie ulegnie zmianie: najczęstszymi nowotworami u mężczyzn pozostaną: rak płuca, gruczołu krokowego oraz jelita grubego, a u kobiet rak piersi, jelita grubego, płuca i trzonu macicy.

Szpiczak mnogi to nowotwór charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem liczebności komórek plazmatycznych w szpiku kostnym, który rozwija się nawet po przeszczepie. W tym kontekście, europejscy naukowcy szukają alternatywnej metody leczenia, koncentrując się na wyciągach i substancjach aktywnych pochodzenia morskiego. Dowiedziono, że naturalne substancje pochodzenia morskiego potrafią przedostawać się przez system obronny raka. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu OPTATIO postanowili wykorzystać mechanizmy stosowane przez organizmy morskie, a szczególnie wytwarzane przez nie substancje aktywne.

Szpiczak mnogi to nowotwór układu krwiotwórczego. W najbliższy weekend Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie organizuje IV Charytatywne Spotkanie Skitourowe. Bazą spotkania będzie schronisko FTTK na Hali Or­nak. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godz. 14. Na godz. 16 zaplanowano aukcję podarowanych przedmiotów, a do­chód z niej przeznaczony bę­dzie na działalność fundacji.

Szpiczak mnogi to nowotwór charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem liczebności komórek plazmatycznych w szpiku kostnym, który rozwija się nawet po przeszczepie. W tym kontekście, europejscy naukowcy szukają alternatywnej metody leczenia, koncentrując się na wyciągach i substancjach aktywnych pochodzenia morskiego. Dowiedziono, że naturalne substancje pochodzenia morskiego potrafią przedostawać się przez system obronny raka. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu OPTATIO postanowili wykorzystać mechanizmy stosowane przez organizmy morskie, a szczególnie wytwarzane przez nie substancje aktywne.

Selvita S.A., polska firma biotechnologiczna działająca w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w onkologii i leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób autoimmunologicznych, ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż przedstawi najnowsze wyniki swoich programów badawczych w obszarze onkologii na tegorocznej edycji konferencji AACR Annual Meeting 2013, która odbędzie się w dniach 6 - 10 kwietnia 2013 roku w Waszyngtonie. Selvita zaprezentuje najnowsze wyniki badań dotyczące trzech najbardziej zaawansowanych projektów onkologicznych w tym m.in. SEL24, potencjalnie najlepszego w swojej klasie programu ukierunkowanego na nowotwory układu krwiotwórczego, celującego w kinazy Pim.

Rozmowa z dr hab. nauk med. Andrzejem Plutą, hematologiem, kierownikiem oddziału hematoonkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie nt. konieczności wykonywania badania OB pomagającego wykrywać nowotwory krwi i inne choroby.

Nowe badania szwedzkich naukowców, opublikowane w periodyku Particle & Particle Systems Characterization informują, w jaki sposób specjalne nanocząsteczki mogą być łączone z odpowiednimi lekami w celu zapewnienia skutecznego dostarczania substancji aktywnej do komórek nowotworowych. Badacze zaznaczają również, iż ten innowacyjny sposób leczenia onkologicznego umożliwia detekcję chemioterapeutyku w organizmie pacjenta przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego (MR). Związkiem aktywnym teranostycznej nanocząsteczki jest doksorubicyna (nazwa handlowa adriamycyna) czyli substancja o działaniu chemioterapeutycznym. Wykorzystywana jest ona w leczeniu indukującym chorych na m.in. ostrych białaczek czy szpiczaka mnogiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!